ALEXANDER ECKERDT: NA KONCI VEĽKEJ MODREJ CESTY

Dátum:
16.09.2022 17:00 - 19:00
Typ aktivity: Výstava, expozícia, vernisáž
Stručná charakteristika: Retrospektívna výstava jedného najvýznamnejších košických výtvarných umelcov dvadsiateho storočia Alexandra Eckerdta.
Popis:

6.7. 2022 uplynulo deväťdesiat rokov od narodenia a tridsať rokov od úmrtia jednej z najvýznamnejších košických výtvarných osobností uplynulého storočia. Alexander Eckerdt patril medzi osobité a zásadné osobnosti slovenského výtvarného umenia druhej polovice uplynulého storočia predovšetkým v oblasti grafiky a kresby. Svojim nezameniteľným a výrazne špecifickým vkladom sa okrem iného zaradil do výraznej imaginatívnej línie slovenského výtvarného umenia. Prezentoval sa ako maliar, grafik a kresliar. Alexander Eckerdt v počiatkoch svojej tvorby, po celý život spojenej s mestom Košice, patril podobne ako jemu generačne blízki autori zo Skupiny Mikuláša Galandu k vyhraneným autorom, hľadajúcim dobovo aktuálny výtvarný výraz. Vo svojej už rannej tvorbe odmietal dogmatickosť socialisticko-realistickej metódy a v košickom kontexte umelcova tvorba patrila medzi priekopnícke práve odmietnutím naturalizmu, popisnosti a formálnej tzv. angažovanosti presadzovaných dobovou estetikou a kultúrnou politikou. Umelcova tvorba veľmi priamočiarym spôsobom hľadala prerušenú cestu k línii európskej výtvarnej moderny. Už v rannom období tvorby Eckerdt emancipoval zvrchovanosť výtvarných prostriedkov nad politickou vyžadovanou angažovanosťou tvorcu. Umelcova tvorba hľadala a nachádzala cestu k svojmu oslobodeniu od dogmatiky a popisnosti, ritualizovanej angažovanosti a budovateľského patetizmu. Eckerdtovi bola vlastná cesta hľadačstva. Umelec majstrovsky ovládal kresbu a krásnu čisto vedenú líniu, jeho umelecký naturel smeroval od počiatkov k výraznej tvarovej reduktívnosti a štylizovanosti formy a slobodnému výrazu. Svojou poetickou tvorbou vytvoril výrazný vklad do generačného prúdu oslobodeného od ideologicky dogmatického a výtvarne sterilného výtvarného umenia päťdesiatych rokov a ich umenie deformujúcich dôsledkov. Retrospektívna výstava chce pripomenúť už uzatvorenú umelcovu tvorbu prostredníctvom maľby, grafiky a kresby dielami z významnej súkromnej zbierky, diel súkromných zberateľov a diel zapožičaných niekoľkými slovenskými verejnými zberateľskými ustanovizňami.

Lokalita: Múzeum Vojtecha Löfflera
Adresa: Alžbetina 20,
Obec: Košice
Okres: Košice I
Kraj: Košický kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Múzeum Vojtecha Löfflera, Alžbetina 20, Košice
Kontakty:
https://lofflermuzeum.sk
https://www.facebook.com/VojtechLofflerMuseum
Mgr. Gabriela Vyleťalová
muzeumloffler@gmail.com
+421 55 622 3234 / +421 902 393 783