Skalické dni 2022

Dátum:
17.09.2022 10:00
Typ aktivity: Miestne slávnosti
Stručná charakteristika: Festival hudby, folklóru a tradícii s dobovým jarmokom.
Popis: Trojdňový multižánrový festival s jarmokom
Lokalita: Námestie slobody
Adresa: Námestie slobody
Obec: Skalica
Okres: Skalica
Kraj: Trnavský kraj
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Mesto Skalica
Kontakty:
https://www.skalica.sk/
Turistická informačná kancelária
tik@mesto.skalica.sk
+421346645341