Rákociho superhrdinovia

Dátum:
12.09.2023 16:00 - 16:45
Typ aktivity: Prednáška, seminár, konferencia
Stručná charakteristika: Prednáška zameraná na predstavenie niekoľkých pozoruhodných osobností spojených s povstaním Františka II. Rákociho a fantastických predstáv, ktorými ich opriadli ich súčasníci.
Popis:

Každá doba má svojich hrdinov. Nebolo tomu inak ani v čase povstania Františka II. Rákociho, ktoré bolo v tomto ohľade mimoriadne plodné. Doba priala sebarealizácii agresívnych mladých dôstojníkov, ako boli Ladislav Očkaj alebo Imrich Berezédj, no zažiaril aj starý harcovník Ján Boťán. Ľudová poverčivosť im prisúdila nadľudské schopnosti. V prednáške spoznáte vyzvedača, ktorého považovali za jasnozrivého, brigadierov, z ktorých bol jeden nazývaný Rákociho bleskom, ďalší vyhral 72 súbojov a o treťom sa tvrdilo, že dokáže okom počarovať nepriateľa, no napospol sa verilo, že ani na jedného z nich sa guľka ani šabľa nechytá.

Lokalita: Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch
Adresa: Ul. M. R. Štefánika 58, Nové Zámky
Obec: Nové Zámky
Okres: Nové Zámky
Kraj: Nitriansky kraj
Vstupné: Dobrovoľné
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú sprístupnené verejnosti špeciálne pre túto aktivitu
Organizátor: Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch
Kontakty:
www.muzeumnz.sk
https://www.facebook.com/MuzeumJanaThaina/
Mgr. Pavol Rusnák
pavol.rusnak@muzeumnz.sk
+421 35 6400032