Ochrana a obnova pamiatok v urbanistickom kontexte – obnova identity – kontinuita stavebnej kultúry.

Dátum:
27.09.2021 09:00 - 17:00
Typ aktivity: Prednáška, seminár, konferencia
Stručná charakteristika: Medzinárodná konferencia zaoberajúca sa problematikou straty identity našich historických jadier so zameraním na pamiatkovo chránené urbanistické štruktúry
Popis:

Konferencia pozostávajúca z prednášok na danú tému a následnú diskusiu, poriadaná podľa pandemickej situácie prezenčne alebo online

Lokalita: Kongresová sála MZVEZ SR
Adresa: Hlboká cesta 2, 811 04, Bratislava Staré mesto
Obec: Bratislava- Staré mesto
Okres: Bratislava I
Kraj: Bratislavský kraj
Vstupné: Dobrovoľné
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú sprístupnené verejnosti špeciálne pre túto aktivitu
Organizátor: Katedra architektúry, Stavebná fakulta STU Bratislava
Kontakty:
jana gregorová
janagregorova@azet.sk
+431 905 427 258