Festival MUSICA SACRA SKALICA XVII.ročník

Dátum:
04.09.2022 19:00 - 20:00
Typ aktivity: Koncert
Stručná charakteristika: Medzinárodný festival sakrálnej a organovej hudby Timoteja Kyselicu
Popis: ORGAN PLUS Hana Hána - flauta, Hana Bartošová - organ
Lokalita: Jezuitský kostol
Adresa: Námestie slobody
Obec: Skalica
Okres: Skalica
Kraj: Trnavský kraj
Vstupné: Dobrovoľné
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Mesto Skalica
Kontakty:
https://www.skalica.sk/
https://www.facebook.com/strankamestaskalica
Turistická informačná kancelária
tik@mesto.skalica.sk
+421346645341