Turci idú!

Dátum:
05.09.2023 16:00 - 17:30
08.09.2023 16:00 - 17:30
Typ aktivity: Prednáška, seminár, konferencia
Stručná charakteristika: Zámerom prednášky - Power Point prezentácie - s názvom TURCI IDÚ! je pripomínať historické udalosti európskeho významu spred 360 rokmi, keď Osmani dobyli pevnosť Nové Zámky a usadili sa v našom meste na 22 rokov.
Popis:

Prednáška s názvom TURCI IDÚ! je spojená s historickým dedičstvom protiosmanských bojov mesta Nové Zámky, ktoré boli tureckými vojskami dobyté v septembri 1663, teda presne pred okrúhlymi 360 rokmi. Zámerom prednášky je jednak pripomínať historické udalosti európskeho významu, ktoré sa viažu k nášmu mestu a zároveň udržiavať pamiatku hrdinských bojov proti osmanským dobyvateľom, aby tradícia tohto obdobia dejín nášho mesta ostala živá. Nosnou témou prednášky je osmanská výprava proti Uhorsku a dobytie novozámockej pevnosti v roku 1663 s dôrazom na vojenské operácie, nebudú chýbať ani zaujímavé príbehy a detaily týkajúce sa konfrontácie týchto dvoch mocností. Prednáška s množstvom dobových vyobrazení a dobových svedectiev – tak uhorských, ako aj osmanských − sa snaží priblížiť vojenské prostredie a dianie 17. storočia čo najautentickejšie.

Lokalita: Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch
Adresa: Ul. M.R.Štefánika 58
Obec: Nové Zámky
Okres: Nové Zámky
Kraj: Nitriansky kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch
Kontakty:
Mgr. Zsuzsanna Varga
vzsuzsanna619@gmail.com