P. J. Šafárik - inšpirujúca osobnosť vedy a literárneho umenia

Dátum:
20.09.2021 14:00 - 16:00
Typ aktivity: Prednáška, seminár, konferencia
Stručná charakteristika: Predstavenie diela zakladateľa vedeckej slavistiky Pavla Jozefa Šafárika v rámci prednášok a básnického pásma, ktoré sa uskutoční 20. septembra o 14:00 v historickej aule rektorátu UPJŠ v Košiciach.
Popis:

V roku 2021 si pripomíname 160. výročie úmrtia Pavla Jozefa Šafárika, po ktorom je pomenovaná druhá najstaršia univerzita na Slovensku. Význam osobnosti tohto básnika, historika, etnografa, slavistu a univerzitného profesora si uctíme prednáškami k jeho dielam, ako aj prednesom básní z básnickej zbierky Tatranská múza s lýrou slovanskou. Prednášajúci: prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc., Filozofická fakulta UPJŠ, Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie prof. PhDr. Peter Káša, CSc., Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Inštitút stredoeurópskych štúdií doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD., Filozofická fakulta UPJŠ, Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Podujatie sa uskutoční pod záštitou rektora UPJŠ v Košiciach, prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc.

Lokalita: Historická aula rektorátu UPJŠ v Košiciach
Adresa: Šrobárova 2
Obec: Košice
Okres: Košice I
Kraj: Košický kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú sprístupnené verejnosti špeciálne pre túto aktivitu
Organizátor: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Kontakty:
www.upjs.sk
https://www.upjs.sk/zo-zivota-upjs/23656/
https://www.facebook.com/UniverzitaPavlaJozefaSafarikaVkosiciach
https://twitter.com/UPJS_kosice
Mgr. Tomáš Zavatčan, PhD.
tomas.zavatcan@upjs.sk
+421905385911