Vizsolyská Biblia v Košiciach

Dátum:
21.09.2022 16:00 - 17:00
Typ aktivity: Výstava, expozícia, vernisáž
Stručná charakteristika: Komentovaná prehliadka expozície Vizsolyská Biblia v Košiciach približuje okolnosti vzniku prvého prekladu Biblie do maďarčiny, návštevníkom bude sprístupnený originál diela z roku 1590 a dozvedia sa viac aj o historickom fonde knižnice.
Popis:

Vizsolyská Biblia v Košiciach je súčasťou historickej zbierky Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach. Expozícia bola zriadená v rámci projektu Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko s cieľom propagácie písomného kultúrneho dedičstva a zvýšenia záujmu verejnosti o knižnú kultúru. V rámci Dni európskeho kultúrneho dedičstva sme pripravili mimoriadny vstup, v rámci ktorého budú návštevníkom formou výstavných panelov prezentované historické súvislosti a osobnosti podieľajúce sa na vzniku vzácneho dokumentu. Priblížime objavenie kníhtlače, náročný proces tlačenia kníh a vývoj kníhtlačiarskeho remesla v Košiciach. Záujemcovia tiež uvidia tlačiarenský stroj z prelomu 19. a 20. storočia a kovové písmená na sadzbu textu. V expozičnej miestnosti bude sprístupnený originál Vizsolyskej Biblie, z ktorej sa do súčasnosti zachovalo len zhruba 60 výtlačkov. Zároveň si budú môcť zalistovať v jej zdigitalizovanej podobe prostredníctvom moderného prezentačného zariadenia.

Lokalita: Štátna vedecká knižnica v Košiciach, Oddelenie historických fondov a bibliografie
Adresa: Pri Miklušovej väznici č. 1.
Obec: Košice
Okres: Košice I
Kraj: Košický kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
Kontakty:
https://biblia.svkk.sk/
https://www.svkk.sk/
https://sk-sk.facebook.com/svkkosice/
Mgr. Angela Kurucová
angela.kurucova@svkk.sk
+421918245902; +421556222236