Hora/ Hruda/ Žena

Dátum:
30.09.2021 09:00 - 17:00
Typ aktivity: Výstava, expozícia, vernisáž
Stručná charakteristika: Výstavný projekt zameraný na tatranskú a podtatranskú oblasť, dedinský život, poľnohospodárstvo a ženu - žijúcu a pracujúcu v tomto prostredí.
Popis:

Výstavný projekt Hora | Hruda | Žena je zameraný na prezentáciu predmetov zo zbierkového fondu Podtatranského múzea v Poprade - fondu umenia, etnológie, histórie a fotoarchívu. Tematicky je zameraný na tatranskú a podtatranskú oblasť, životné a kultúrno-spoločenské prostredie, dedinský život, poľnohospodárstvo a vzťah človeka - ženy žijúcej a pracujúcej v tomto prostredí. V centre pozornosti stojí žena, jej úloha a postavenie v spoločnosti v ľudovej kultúre. Projekt je zameraný na život ženy horskej a podhorskej oblasti v minulosti, ženy žijúcej v týchto drsných zemepisných podmienkach, ktorá je spätá s týmto špecifickým prostredím. Výstava potrvá do 30. 9. 2021

Lokalita: Podtatranské múzeum v Poprade
Adresa: Vajanského 72/4
Obec: Poprad
Okres: Poprad
Kraj: Prešovský kraj
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Podtatranské múzeum v Poprade
Kontakty:
https://www.muzeumpp.sk/
https://www.facebook.com/podtatranskemuzeum/
Mgr. Stanislava Sojáková
sekretariat@muzeumpp.sk
0527721924