Umenie vo verejnom priestore Bratislavskej župy

Dátum:
26.09.2023 09:00 - 17:00
Typ aktivity: Prednáška, seminár, konferencia
Stručná charakteristika: 14. ročník konferencie, ktorú organizuje Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s partnermi: Pamiatkový úrad SR, Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave, Slovenská národná galéria a Academia Istropolitana Nova.
Popis:

Impulzom na výber témy 14. ročníka konferencie je aktuálne prebiehajúce mapovanie stavu objektov a v nich umiestnených umeleckých diel, ktoré sú vo vlastníctve BSK a ním zriadených organizácií. Konferencie sa už od roku 2010 venujú problematike ochrany a rozvoja kultúrneho dedičstva Bratislavského kraja.

Lokalita: SNG/Slovenská národná galéria (kinosála, vstup z Riečnej ulice)
Adresa: Námestie Ľudovíta Štúra 4
Obec: Bratislava
Okres: Bratislava I
Kraj: Bratislavský kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Bratislavský samosprávny kraj
Kontakty:
https://bratislavskykraj.sk/
https://www.facebook.com/bratislavskykraj.sk
Zuzana Nemcová
Zuzana.Nemcova@region-bsk.sk