UNI:ARCH - architektonické hodnoty objektov SPU v Nitre I.

Dátum:
00.00.0000 00:00
22.09.2021 14:00 - 15:30
Typ aktivity: Prednáška, seminár, konferencia
Stručná charakteristika: Prednáška zameraná na popularizáciu architektonicky hodnotných objektov SPU v Nitre, ktoré sú pamiatkovo chránené. Prednáška je súčasťou projektu KEGA 015-SPU-4/2020 UNI:ARCH. Zameraná je na pamiatkovo chránené objekty SPU na Hospodárskej a Farskej ul.
Popis:

Prednáška bude doplnená aj tématicky zameranými postermi, ktoré budú inštalované vo vstupných priestoroch hlavného areálu SPU.

Lokalita: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (FZKI) SPU v Nitre
Adresa: Tulipánová 7, 949 01 Nitra
Obec: Nitra
Okres: Nitra
Kraj: Nitriansky kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú sprístupnené verejnosti špeciálne pre túto aktivitu
Organizátor: Ústav krajinnej architektúry, FZKI SPU v Nitre
Kontakty:
doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.
roberta.stepankova@uniag.sk
0905423269