Koncert mladých umelcov

Dátum:
26.09.2021 10:00 - 18:00
Typ aktivity: Deň otvorených dverí
Stručná charakteristika: Deň otvorených dverí bude pozostávať z prehliadky národnej kultúrnej pamiatky - historického kostola sv. Kataríny Alexandrijskej, ktorý bol postavený v 20-tych rokoch 13. storočia.
Popis:

V rámci popoludnia sa uskutoční koncert mladých začínajúcich umelcov, ktorí sú však už zmámi nielen na Slovensku ale aj v zahraničí. Ďalej bude otvorená a sprístupnená Kysacká jaskyňa, ktorá bola v roku 1995 vyhlásená za prírodnú pamiatku. V jednotlivých sieňach sú tu zachovalé stalaktity a stalagmity, steny jaskyne sú pokryté kvapľovými vodopádmi.

Lokalita: Rímsko-katolícky kostol sv. Kataríny Alexandrijskej v Kysaku
Adresa: Kysak
Obec: Kysak
Okres: Košice - okolie
Kraj: Košický kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú sprístupnené verejnosti špeciálne pre túto aktivitu
Organizátor: Rímskokatolícka farnosť Ružencovej Panny Márie, Obišovce
Kontakty:
http://www.farnostobisovce.sk/filialka-kysak/
PhDr. Tatiana Porubčanová
tporubcanova@gmail.com
0907924998