"Žochár" Ivan Mallo - nadšený zberateľ podoby starých Topoľčian

Dátum:
28.09.2021 10:00 - 11:00
Typ aktivity: Prednáška, seminár, konferencia
Stručná charakteristika: Odborná prednáška o živote a tvorbe nedávno zosnulého topoľčianskeho rodáka, bývalého pedagaóga, numizmatického znalca, nadšeného zberateľa starých fotografií a pohľadníc mesta Topoľčany.
Popis:

Študenti Gymnázia v Topoľčanoch i široká verejnosť bude mať možnosť prostredníctvom odbornej prednášky spojenej s prezentáciou Mgr. Slavomíry Peťovskej - bibliografky TK, spoznať tvorbu, životnú púť a odkaz pre budúce generácie roduverného "Žochára" Mgr. Ivana Malla, ktorého nadšenie pre históriu Topoľčian s radosťou pretavoval do svojich kníh a kalendárov. Zozbieral i maturitné tablá študentov gymnázia od roku 1963.

Lokalita: Tribečská knižnica v Topoľčanoch
Adresa: Čsl. armády 28
Obec: Topoľčany
Okres: Topoľčany
Kraj: Nitriansky kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Tribečská knižnica v Topoľčanoch
Kontakty:
www.kniznicatopolcany.sk
https://www.facebook.com/tribecskakniznicatopolcany/
Mgr. Ivona Machová
metodika@kniznicatopolcany.sk
038/746 35 14