KAŠTIEĽ ANDRÁSSYOVCOV - KLENOT ZEMPLÍNA

Dátum:
16.09.2021 08:30 - 21:00
Typ aktivity: Prehliadka, sprevádzanie
Stručná charakteristika: Ukážka pôsobenia nevhodných klimatických podmienok na zbierkové predmety, spôsoby prezentácie a ponuky múzea, dejiny kaštieľa a regiónu, zamerané na návštevu cisára Františka Jozefa I. a dejiny tokajskej oblasti a jej vývoj v priebehu storočí.
Popis:

K nášmu kultúrnemu dedičstvu patria predmety, umenie, budovy či osobnosti. Múzea majú v súčasnosti ponúknuť širokej verejnosti spôsob, ktorým môžu spoznať tieto naše spoločné poklady minulosti z rôznych strán. Naša spoločnosť pozná normy, ktoré v múzejníckej praxi existujú už desaťročia. Často krát si ale neuvedomuje ich vyšší zmysel. Z toho dôvodu sme sa rozhodli v tento významný deň poukázať na to, o čom sa v múzeu veľa hovorí, ale málokedy je do toho zapojená aj verejnosť. Návštevníci budú môcť zistiť na reálnych príkladoch, čo spôsobujú nevhodné klimatické podmienky zbierkovým predmetom, akými cestami sa múzeum prezentuje, čo ponúka, akými zmyslami ho možno spoznávať a pod. Pokúsime sa tiež vyvrátiť dlhoročné predsudky a dokážeme, že v múzeu sa môžu niektoré veci aj chytať, že sa nemusí vždy chodiť po červenom koberci a pozerať sa zo strany na stranu, alebo poukázať na to, že múzeum v súčasnosti ponúka informácie takými spôsobmi, ktoré sú vhodné pre rozličné vekové skupiny. Návštevníci si budú môcť vyskúšať naše nové zážitkové expozície, kde sa predpokladá vyššia miera interaktivity medzi návštevníkom a prezentovaným obsahom. Našou ďalšou ponukou je prezentácia dejín kaštieľa a regiónu prostredníctvom krátkych prednášok. Prvá návštevníkom priblíži významné osobnosti a vážené návštevy v trebišovskom kaštieli. Zameriame sa hlavne na návštevu cisára Františka Jozefa I. v Trebišove a vzťah medzi cisárskym párom a Andrássyovcami. Dejiny regiónu objasní prehliadka expozície vinohradníctva, ktorá návštevníkom priblíži dejiny tokajskej oblasti a jej vývoj v priebehu storočí. Dúfame, že naša ponuka priláka aj návštevníkov, ktorý sa múzeám doteraz vyhýbali a zároveň vrhne viac svetla na dejiny kaštieľa, ktorý je jednou z dominánt mesta Trebišov aj nášho regiónu.

Lokalita: Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
Adresa: M. R. Štefánika 257/65
Obec: Trebišov
Okres: Trebišov
Kraj: Košický kraj
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
Kontakty:
http://www.muzeumtv.sk/
https://www.facebook.com/muzeumtvkastielandrassyovcov
Bc. Zuzana Pavlová
zuzana.bodnarova@muzeumtv.sk
+421 910873023