Živé dedičstvo a vzdelávanie

Dátum:
24.09.2021 09:00 - 13:30
Typ aktivity: Prednáška, seminár, konferencia
Stručná charakteristika: Webinár na tému: Ako možno využiť živé dedičstvo vo vzdelávacom procese?
Popis:

Ako (sa) môžeme učiť so živým dedičstvom? Hľadanie prienikov medzi vyučovacími predmetmi a živým dedičstvom. Predstavenie vhodných nástrojov, ktoré umožňujú využitie živého dedičstva vo vyučovaní detí a mládeže – príklady z praxe na európskych školách (praktické aktivity, konkrétne nástroje, krátke videá...). Prezentácia výsledkov pilotného projektu UNESCO-EÚ s názvom „Zapojenie mládeže do inkluzívnej a udržateľnej Európy: Zvyšovanie povedomia o nehmotnom kultúrnom dedičstve a učenie sa o ňom na európskych školách“.

Lokalita: Bratislava, online webinár
Adresa: Balkánska 31
Obec: Bratislava, Rusovce
Okres: Bratislava I
Kraj: Bratislavský kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: SĽUK, Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
Kontakty:
https://www.ludovakultura.sk/
https://www.facebook.com/ludovakultura.sk
Eva Záhumenská
eva.zahumenska@sluk.sk
+421220478206