Identita košického presbytéria

Dátum:
16.09.2021 16:00 - 17:00
Typ aktivity: Prednáška, seminár, konferencia
Stručná charakteristika: Prednáška Prof. PhDr. ThDr. Peter Zubka, PhD. k aktuálnej výstave Žigmund Bubics biskup, umelec, donátor
Popis:

Prednáška s podtitulom: V organizácii biskupstva od vzniku po súčasnosť a príslušnosti diecéznych formácií košických kňazov na území Rakúska, Slovenska a Maďarska.

Lokalita: Historická účelová budova Východoslovenského múzea v Košiciach
Adresa: Námestie Maratónu mieru 2
Obec: Košice
Okres: Košice I
Kraj: Košický kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Východoslovenské múzeum v Košiciach
Kontakty:
https://www.vsmuzeum.sk/
https://www.facebook.com/vychodoslovenskemuzeum
Mgr. Katarína Ščerbanovská
katarina.scerbanovska@vsmuzeum.sk
0917965016