Hrnčiarska slávnosť

Dátumy:
Typ aktivity: Workshop, tvorivé dielne
Stručná charakteristika: Hrnčiarska slávnosť je podujatie, ktoré oživuje hrnčiarsku tradíciu Trstenej. Zameriava sa na tvorivé dielne, ukážky keramického remesla, atrakcie pre deti a verejnosť súvisiace s hlinou a keramikou. Súčasťou podujatia je aj remeselný jarmok.
Popis:

Podujatie Hrnčiarska slávnosť oživuje a zachováva hrnčiarsku tradíciu Trstenej. Cieľom podujatia je prezentácia, propagácia a šírenie umeleckej tvorby hrnčiarstva, keramikárstva a tradičného folklóru s dôrazom na tradíciu. Počas podujatia sa budú konať tvorivé dielne, ukážky keramického remesla, atrakcie pre deti súvisiace s hlinou, keramikou, hrami starých otcov a tradičný remeselný jarmok spojený s prezentáciou remeselnej výroby. Program Hrnčiarskej slávnosti začína v piatok dopoludnia tvorivými dielňami, ktoré budú vedené majstrami - profesionálnymi hrnčiarmi a keramikármi. Celý popoludňajší program dopĺňa vystúpenie folklórnych súborov. Podujatie ukončíme večerným hrnčiarskym bálom s ľudovou hudbou a slávnostným pálením výrobkov vyrobených počas tvorivých dielní. Pálenie výrobkov sa uskutoční v hrnčiarskej peci priamo na námestí. Podujatie je voľne prístupné pre širokú verejnosť. Súčasťou podujatia bude výroba nadrozmerného tradičného výrobku trstenskej keramiky – ako práca všetkých hrnčiarov.

Lokalita: Námestie M.R. Štefánika
Adresa: Námestie M.R. Štefánika
Obec: Trstená
Okres: Tvrdošín
Kraj: Žilinský kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: mesto Trstená
Kontakty:
www.trstena.sk
https://www.facebook.com/mesto.trstena/?__tn__=kC-R&eid=ARAIH6PD-dgExAATfVPRf3CtI_pAcLztLyJaOK5kLL33gG0gfdDcdGubn_57MCc7I7B0zMxTjDF80OJI&hc_ref=ART-pZW01pP7AmKbUX86FwCikuhlTb6PLfsM2ttfiTVEYshsfNF8pZJM_cqh6OSJjE8&fref=nf&__xts__[0]=68.ARB0oPXKftfhGqWWQ87Of
Ivana Gloviaková
ivana.gloviakova@trstena.sk
0903761222