Keramika

Dátum:
10.09.2022 09:00 - 14:00
Typ aktivity: Workshop, tvorivé dielne
Stručná charakteristika: Keramický workshop bude zameraný na tradičné točenie na hrnčiarskom kruhu a modelovanie priestorových predmetov. Prínosom bude uchovávanie a sprístupňovanie kultúr. dedičstva, rozširovanie vedomostí o remes. technikách a podpora vlastnej tvorby.
Popis:

dvojdňový workshop pre mládež a dospelých zameraný na šírenie tradičných ľudových remesiel

Lokalita: Nitra
Adresa: Fatranská 3
Obec: Nitra
Okres: Nitra
Kraj: Nitriansky kraj
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Krajské osvetové stredisko v Nitre
Kontakty:
https://www.kosnr.sk/
https://www.facebook.com/Krajsk%C3%A9-osvetov%C3%A9-stredisko-v-Nitre-401119306730167/
Mariana Füleová
kosnr@kosnr.sk
0911540023