Výtvarné dialógy - minulosť vzdeláva - maľba

Dátumy:
Typ aktivity: Prednáška, seminár, konferencia
Stručná charakteristika: Prednáška spojená s besedou pre neprofesionálnych výtvarníkov a priateľov výtvarného umenia o vývine realistickej maľby cez modernu až po súčasnosť.
Popis:

Prednáška spojená s besedou pre neprofesionálnych výtvarníkov a priateľov výtvarného umenia o vývine realistickej maľby cez modernu až po súčasnosť. Cieľom stretnutia je priblížiť účastníkom vývin maliarstva od realistickej podoby k modernej forme a obsahu; od moderny k postmoderne – súčasnému pluralizmu, abstrakcii, akčným formám a stieraniu hraníc medzi jednotlivými druhmi umenia.

Lokalita: Krajské osvetové stredisko v Nitre
Adresa: Fatranská 3
Obec: Nitra
Okres: Nitra
Kraj: Nitriansky kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú sprístupnené verejnosti špeciálne pre túto aktivitu
Organizátor: Krajské osvetové stredisko v Nitre
Kontakty:
www.kosnr.sk
https://www.facebook.com/Krajské-osvetové-stredisko-v-Nitre
Zdenka Smrečková
zdenka.smreckova@kosnr.sk
+421911540018