Cesta k remeslu

Dátumy:
Typ aktivity: Workshop, tvorivé dielne
Stručná charakteristika: Cyklus tvorivých dielní zameraných na osvojenie základných techník tradičného remesla, košikárstva pod vedením odborného lektora.
Popis:

Cyklus tvorivých dielní pre deti zameraných na osvojenie základných techník tradičného remesla, košikárstva pod vedením odborného lektora. 21.9.2020 ZŠ J. Hollého, Šaľa 22.9.2020 ZŠ Mojmírova, Zlaté Moravce 23.9.2020 ZŠ Gorazdova, Nitra

Lokalita: ZŠ Šaľa, ZŠ Zlaté Moravce, ZŠ Nitra
Adresa: Gorazdova
Obec: Nitra
Okres: Nitra
Kraj: Nitriansky kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú sprístupnené verejnosti špeciálne pre túto aktivitu
Organizátor: Krajské osvetové stredisko v Nitre
Kontakty:
www.kosnr.sk
https://www.facebook.com/Krajské-osvetové-stredisko-v-Nitre
Mariana Füleová
mariana.fuleova@kosnr.sk
+421911540023