FESTIVAL STARÉHO UMENIA a HISTÓRIE ABOVA

Dátum:
20.09.2020 15:00
Typ aktivity: Koncert
Stručná charakteristika: Festival starého umenia a histórie Abova každoročne organizuje Kultúrne centrum Abova a Obec Svinica. Festival prebieha ako prehliadka historickej dobovej a duchovnej hudby sprevádzaná aj rôznymi sprievodnými aktivitami.
Popis:

Zámerom festivalu je priblížiť dobovú historickú a duchovnú hudbu širokej verejnosti nakoľko tieto žánre sú prezentované špecifickým okruhom účinkujúcich. Organizátor si kladie za cieľ oboznámiť s touto oblasťou umenia i nezanieteného diváka. Súčasne sa zameriava i na najmladšiu generáciu, ktorú takto vychováva k poznaniu histórie a súčasnosti umenia. Súčasťou festivalu sú i výstavy, ukážka stredovekého života, ochutnávka dobových špecialít, atrakcie pre deti - streľba z luku, drevené kolky, chodúle, drevený kolotoč a i.

Lokalita: Románsko - gotický kostol, Svinica
Adresa: Svinica 49
Obec: Svinica
Okres: Košice - okolie
Kraj: Košický kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú sprístupnené verejnosti špeciálne pre túto aktivitu
Organizátor: Kultúrne centrum Abova
Kontakty:
https://www.kulturaabova.sk/
https://www.facebook.com/KulturnecentrumAbova/
Mgr. Dominika Vojtková Částová
dominika.castova@vucke.sk
917525677