Vznik a vývoj knihy

Dátum:
16.09.2020 10:00
21.09.2020 10:00
Typ aktivity: Workshop, tvorivé dielne
Stručná charakteristika: Stručný prehľad vývoja knihy a tvorivá dielňa pre deti a mládež.
Popis:

Prednáška o rôznych podobách väzby, písacích látkach, ilustráciách, význame a rôznych kuriozitách z histórie kníh. Workshop bude zameraný na odtláčanie znakov do hlinenej tabuľky. Pre deti a mládež

Lokalita: Krajská knižnica Ľ. Štúra
Adresa: Štúrova 5
Obec: Zvolen
Okres: Zvolen
Kraj: Banskobystrický kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Krajská knižnica Ľ. Štúra
Kontakty:
https://www.kskls.sk
https://www.facebook.com/KrajskaKniznicaZvolen/
F. Ďurčík
filip.durcik@kskls.sk