IV. Spomienkové dni Gézu Radványiho - IV. Radványi Géza Emléknapok

Dátum:
24.09.2020 16:00
25.09.2020 16:00
26.09.2020 14:00
Typ aktivity: Prednáška, seminár, konferencia
Stručná charakteristika: Prezentácia tvorby - filmy režisérov - košických rodákov. Géza Radványi, brat Sándora Máraiho bol svetoznámym filmovým režisérom, scenáristom. Každý rok postupne premietneme jeden z jeho filmov. V rámci dní predstavíme aj ďalších filmových režisérov.
Popis:

Na oslavách sa zúčastňuje aj dcéra Gézu Radványiho Marika von Radványi z Mníchova, ako aj príbuzní ďalších režisérov - košických rodákov. T.r. okrem Petera Bacsu predstavíme Frigyesa Bána a jeho film natočený v okolí Košíc.

Lokalita: MaJel - Rovás Centrum
Adresa: Alžbetina ul. 42
Obec: Košice
Okres: Košice I
Kraj: Košický kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Košický občiansky klub - Kassai Polgári Klub
Kontakty:
www.kpk-kok.sk
Kassai Polgári Klub
Ildikó Palenčárová
kpk.kok@hotmail.sk
+421 915182396