Medzi symbolom a ornamentom v ľudovom umení

Dátum:
29.09.2021 18:00 - 19:00
Typ aktivity: Prednáška, seminár, konferencia
Stručná charakteristika: Prednáška Oľgy Danglovej, CSc.
Lokalita: Západoslovenské múzeum
Adresa: Múzejné námestie 3
Obec: Trnava
Okres: Trnava
Kraj: Trnavský kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Západoslovenské múzeum
Kontakty:
www.zsmuzeum.sk
PaedDr. Simona Jurčová
zsmuzeum@zupa-tt.sk