Výskum a obnova hradu Gýmeš

Dátum:
13.09.2023 16:00 - 17:30
Typ aktivity: Prednáška, seminár, konferencia
Stručná charakteristika: Prednáška lektorov Mgr. Andreja Košúta z Castrum Ghymes, o. z. a Mgr. Mária Bielicha, PhD. z Archeologického ústavu SAV v Nitre, v. v. i. pre širokú verejnosť v priestoroch knižnice.
Popis:

Prednáška bude prierezom 10 rokov práce aj dobrovoľníckých aktivít na zrúcaninách hradu Gýmeš.

Lokalita: Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre
Adresa: Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra
Obec: Nitra
Okres: Nitra
Kraj: Nitriansky kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre
Kontakty:
https://krajskakniznicanitra.sk/index.php/sk/
https://www.facebook.com/KrajskaKniznicaKarolaKmetkaVNitre/
Zuzana Slišková
zuzana.sliskova@krajskakniznicanitra.sk
0911/225799