Peter Michal Bohúň / PORTRÉTISTA

Dátum:
19.09.2022 08:00 - 13:00
Typ aktivity: Workshop, tvorivé dielne
Stručná charakteristika: Tvorivé dielne so zameraním na udržanie kultúrneho dedičstva oravského dejateľa Petra Michala Bohúňa, pri príležitosti jeho 200. výročia narodenia.
Popis:

Aktivita, ktorá bude prebiehať od 19. - 23. 09. 2022. Ide o projekt v spolupráci s Oravskou galériou v Dolnom Kubíne v ktorom budú deti portrétovať rôznymi technikami svojich kamarátov pri príležitosti 200. výročia narodenia Petra Michala Bohúňa.

Lokalita: Oravská knižnica Antona Habovštiaka
Adresa: S. Nováka 1763/2,
Obec: Dolný Kubín
Okres: Dolný Kubín
Kraj: Žilinský kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Oravská knižnica Antona Habovštiaka
Kontakty:
https://oravskakniznica.sk/
https://www.facebook.com/oravskakniznica
Mgr. Mária Babík Ferancová
podujatia@oravskakniznica.sk
0948 838 261