Nové Zámky - pamiatky známe aj neznáme

Dátum:
01.09.2020 09:00
Typ aktivity: Prehliadka, sprevádzanie
Stručná charakteristika: Virtuálna prezentácia kultúrnych pamiatok mesta Nové Zámky určená širokej verejnosti sprístupnená prostredníctvom sociálnych sietí a ďalších internetových nástrojov.
Popis:

Aktivita „Nové Zámky - pamiatky známe aj neznáme“, zverejnená pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičstva, má za úlohu pomocou multimediálnej prezentácie upriamiť pozornosť širokej laickej verejnosti a obyvateľov mesta Nové Zámky na pamiatky, ktoré sa v ňom nachádzajú. Sprístupnená prezentácia je venovaná nehnuteľným pamiatkam zapísaným v ústrednom zozname pamiatok na Slovensku a existujúcim i zaniknutým umeleckým dielam vo verejnom priestore, ktoré boli vytvorené v období medzi rokmi 1948 až 1991, nachádzajúcich sa v meste Nové Zámky. Prezentácia má podobu multimediálnej virtuálnej mapy, ktorá je prístupná prostredníctvom internetu. Vytvorená je v službe Google moje mapy (Google My Maps) a je určená všetkým záujemcom o pamiatky z minulosti. Virtuálna databáza obsahuje informácie o polohe jednotlivých objektov, dobe ich vzniku, základnú charakteristiku, stavebno-historický vývoj, dôležité historické fakty a zaujímavosti spracované slovom i obrazom. Všetci účastníci virtuálnej prezentácie si tak môžu z pohodlia domova alebo aj priamo v uliciach prejsť mnohé zaujímavé miesta z minulosti mesta Nové Zámky. Nemej zaujímavá bude možnosť sledovať priebeh aktivity a priamo sa zapájať do diania na sociálnej sieti facebook, kde bude možné participovať v diskusiách, interaktívnych poznávacích úlohách, určených na prehĺbenie poznatkov o pamiatkach a dejinách Nových Zámkov.

Lokalita: Nové Zámky
Adresa: 940 02 Nové Zámky
Obec: Nové Zámky
Okres: Nové Zámky
Kraj: Nitriansky kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Katedra muzeológie UKF v Nitre
Kontakty:
http://www.kmuz.ff.ukf.sk/
https://www.facebook.com/Katedra-muzeol%C3%B3gie-FF-UKF-Nitra-119234928257045/
Daniel Bešina
dbesina@ukf.sk