Manipulácia fotografie v historických kontextoch

Dátum:
14.09.2023 17:00 - 18:30
Typ aktivity: Prednáška, seminár, konferencia
Stručná charakteristika: Prednášajúca: Mgr. Alena Mikulášová, PhD.
Popis:

Prednáška Mgr. Aleny Mikulášovej, PhD. z Katedry histórie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre o manipulácii fotografie naprieč históriou.

Lokalita: Ponitrianske múzeum v Nitre
Adresa: Štefánikova 1
Obec: Nitra
Okres: Nitra
Kraj: Nitriansky kraj
Vstupné: 2,00 €
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Ponitrianske múzeum v Nitre
Kontakty:
https://www.muzeumnitra.sk/
https://www.facebook.com/ponitrianskemuzeumvnitre
Zuzana Vilčeková
zvilcekova@muzeumnitra.sk
0948194385