Jedna fascinujúca zbierka

Dátum:
01.09.2020 09:00
Typ aktivity: Výstava, expozícia, vernisáž
Stručná charakteristika: Jedna fascinujúca zbierka – európske umenie 16. - 20. storočia – zbierka Ernesta Zmetáka a Danice Zmetákovej
Popis:

Jedna fascinujúca zbierka – európske umenie 16. - 20. storočia – zbierka Ernesta Zmetáka a Danice Zmetákovej - stála expozícia v priestoroch Galérie umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch.

Lokalita: Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch
Adresa: Björnsonova 1, 940 56 Nové Zámky
Obec: Nové Zámky
Okres: Nové Zámky
Kraj: Nitriansky kraj
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch
Kontakty:
http://www.galerianz.eu/
Mgr. Helena Markusková
riaditel@galerianz.eu
0918 406 053