Obnova r. k. Kostola sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tríbečom

Dátum:
12.09.2020 10:00
Typ aktivity: Prehliadka, sprevádzanie
Stručná charakteristika: Komentovaná prehliadka r. k. Kostola sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tríbečom s odborným výkladom týkajúcim sa obnovy tejto národnej kultúrnej pamiatky a následný výstup na hrad Gýmeš.
Popis:

Komentovaná prehliadka Kostola sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tríbečom s odborným výkladom, možnosťou prezrieť si interiér predrománskeho kostola s unikátnymi nástennými maľbami a s následným výstupom na hrad Gýmeš v sprievode archeológa Pamiatkového úradu SR.

Lokalita: Kostol sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tríbečom
Adresa: Kostoľany pod Tríbečom 175
Obec: Kostoľany pod Tríbečom
Okres: Zlaté Moravce
Kraj: Nitriansky kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú sprístupnené verejnosti špeciálne pre túto aktivitu
Organizátor: Krajský pamiatkový úrad Nitra v spolupráci s Pamiatkovým úradom SR
Kontakty:
Ing. arch. Zuzana Holičková, Mgr. Tatiana Danieličová
zuzana.holickova@pamiatky.gov.sk, tatiana.danielicova@pamiatky.gov.sk
037/2451861, 037/2451821