Výstava "Od histórie po súčasnosť"

Dátumy:
01.09.2020 09:00
02.09.2020 09:00
03.09.2020 09:00
04.09.2020 09:00
05.09.2020 09:00
06.09.2020 09:00
Typ aktivity: Výstava, expozícia, vernisáž
Stručná charakteristika: Výstava zahŕňa statickú expozíciu historických fotografií a predmetov.
Popis:

Výstava prezentuje históriu a míľniky Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach pri jej 70. výročí založenia. Návštevníci uvidia historické fotky, pohľadnice, medaily, ocenenia, tlačoviny či iné historické predmety spojené s minulosťou botanickej záhrady. Pri tejto príležitosti sa v dňoch 3. - 4.9.2020. organizuje odborná konferencia na tému História a súčasnosť botanického výskumu a ochrany prírody. Konferencia je určená pre zaregistrovaných účastníkov.

Lokalita: Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach
Adresa: Mánesova 23
Obec: Košice
Okres: Košice I
Kraj: Košický kraj
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach
Kontakty:
https://www.upjs.sk/pracoviska/botanicka-zahrada/
https://www.facebook.com/botanickazahradaupjs/?view_public_for=115938786625674
https://twitter.com/GardenUpjs
Pavol Mártonfi
pavol.martonfi@upjs.sk
0917102479