Architektonicky hodnotné objekty FZKI SPU v Nitre

Dátum:
08.09.2020 13:30
19.09.2020 13:30
Typ aktivity: Výstava, expozícia, vernisáž
Stručná charakteristika: Výstava posterov zameraná na históriu, súvislosti vzniku, význam a súčasnosť objektov Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre, ktoré majú významné architektonické hodnoty.
Popis:

SPU v Nitre disponuje viacerými architektonicky hodnotnými objektami, ktorých kvalita a význam boli a sú oceňované odbornou verejnosťou, ale pre užívateľov (zamestnancov, študentov) ale i bežnú verejnosť nie sú ich hodnoty známe. Výstava posterov prezentuje dva objekty FZKI SPU v Nitre - funkcionalistický objekt pôvodne hospodárskej školy na Hospodárskej ul. postavený v roku 1932, ktorého autor je významný český architekt J. Grossmann a budovu na Tulipánovej ulici architekta Juraja Polyaka, ktorá je rekonštrukciou pôvodnej materskej školy. Prezentovanie objektov FZKI je spojené aj s 25.výročím FZKI. Obnova objektu J. Grossmana ukázala, že to, čo bolo v minulosti dobovým štandardom architektúry, je i v dnešnej dobe fascinujúcou učebnicou vysokej úrovne estetiky a kultúry, v duchu hesla "minulosť vzdeláva".

Lokalita: ŠD Antona Bernoláka
Adresa: Trieda A. Hlinku 38, 949 01 Nitra
Obec: Nitra
Okres: Nitra
Kraj: Nitriansky kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú sprístupnené verejnosti špeciálne pre túto aktivitu
Organizátor: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry, FZKI SPU v Nitre
Kontakty:
http://www.fzki.uniag.sk/sk/uvodna-stranka/
Roberta Štěpánková
roberta.stepankova@uniag.sk
0905 423 269