"Naša škola v minulosti"

Dátum:
07.09.2020 08:00
Typ aktivity: Súťaž
Stručná charakteristika: Výtvarná súťaž vyhlásená pre žiakov II. stupňa ZŠ a ZUŠ v Nových Zámkoch.
Popis:

Výtvarná súťaž pri príležitosti DEKD pre žiakov II. stupňa ZŠ a ZUŠ v Nových Zámkoch. Súťaž bude prebiehať v termíne od 07.09.2020 do 15.10.2020. História školy bude predstavená formou informačného panelu min. veľkosti A2 so stručným textom a fotografiami zobrazujúcimi pohľad do minulosti školy. Po vyhodnotení budú všetky súťažné práce vystavené v prednáškovej miestnosti múzea.

Lokalita: Nové Zámky
Adresa: Múzeum Jána Thaina , ul. M.R.Štefánika 58 - doručené súťažné práce
Obec: Nové Zámky
Okres: Nové Zámky
Kraj: Nitriansky kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch
Kontakty:
www.muzeumnz.sk
www.facebook.com/MuzeumJanaThaina
Mgr. Marta Kasášová
kasasova.muzeum@centrum.sk, muzeumnz.vystavy@centrum.sk
035/6400626