Prehliadka ruiny Starého kláštora

Dátum:
17.09.2020 18:00
Typ aktivity: Prehliadka, sprevádzanie
Stručná charakteristika: Komentovaná prehliadka národnej kultúrnej pamiatky spojená s premietaním dokumentu a hudobným programom
Popis:

Ruina sakrálneho objektu, národná kultúrna pamiatka, je jediný hmotný doklad stavebnej činnosti v stredovekých Piešťanoch zachovaný in situ, datovaný do rámca 16. storočia. Prvú známu písomnú zmienku o jeho existencii obsahuje až vizitačný zápis z roku 1560. Gotický chrám, pravdepodobne súčasť predpokladaného stavebného komplexu, azda johanitského kláštora, bol roku 1813 poškodený v takom rozsahu, že sa ho navzdory snahám už nepodarilo obnoviť. Na vnútroblokovom pozemku vo vlastníctve mesta Piešťany zostali iba rozrumené múry neobvyklého, dvojabsidového uzáveru presbytéria. Opakované archeologické výskumy odkryli na pozemku dôkazy o zaniknutom cintoríne a vyniesli na svetlo viaceré hodnotné nálezy.

Lokalita: Ruina Starého kláštora
Adresa: Detvianska 9
Obec: Piešťany
Okres: Piešťany
Kraj: Trnavský kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú sprístupnené verejnosti špeciálne pre túto aktivitu
Organizátor: mesto Piešťany
Kontakty:
https://www.piestany.sk/
https://www.facebook.com/piestany.sk/?ref=bookmarks
Mgr.art. Diana Kizek Kiššová
Diana.KizekKissova@piestany.sk
033/77 654 76