"Elegancia je jediná krása, ktorá nikdy nezmizne"

Dátum:
23.09.2020 16:00
Typ aktivity: Prednáška, seminár, konferencia
Stručná charakteristika: Prednáška na tému rekonštrukcie ženského kroja strednej doby bronzovej.
Popis:

Prednáška zameraná na rekonštrukcie ženského kroja strednej doby bronzovej na základe starších ako i najnovších výsledkov terénnych výskumov pohrebísk na území juhozápadného Slovenska a priľahlých regiónov. Prednášky sa budú konať v rámci DEKD, ale zostanú aj naďalej v ponuke pre školy. Termín a čas - podľa záujmu a po dohode so záujemcami, ktorí sa môžu nahlásiť na tel. č.: 035/6400032 alebo mailom na: muzeumnz@mail.t-com.sk, prípadne jakub.godis@muzeumnz.sk.

Lokalita: Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch
Adresa: Ul. M. R. Štefánika 58
Obec: Nové Zámky
Okres: Nové Zámky
Kraj: Nitriansky kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch
Kontakty:
www.muzeumnz.sk
www.facebook.com/MuzeumJanaThaina
Mgr. Jakub Godiš, PhD.
jakub.godis@muzeumnz.sk
035/6400032