Výber z diel pozostalosti Júliusa - Gyulu Szabóa

Dátum:
09.09.2020 15:00
Typ aktivity: Výstava, expozícia, vernisáž
Stručná charakteristika: Pamätný dom Júliusa Szabóa – Szabó Gyula Emlékház, ktorý spravuje umelcovu pozostalosť, pripravil výstavu z malieb J. Szabóa (1907 - 1972). Výstava sa uskutoční v roku 113. výročia narodenia umelca: Július Szabó sa narodil 8. júna 1907 v Budapešti.
Popis:

Kolekcia olejomalieb pochádza z rokov 1946 - 1958 a voskotempier z rokov 1960 - 1970. Výber diel poskytne stručný prehľad z maliarovej tvorby, nielen po technickej, ale aj obsahovej stránke. Niektoré diela z umelcovej bohatej tvorby zatiaľ neboli vystavené. Július Szabó bol za svojho života známy a uznávaný najmä ako grafik. Jeho drevoryty a drevorezy, ktorými vyjadroval zásadné problémy ľudstva, boli oceňované na medzinárodných grafických súťažiach. Maľba umelca bola verejnosti menej známa. Výstavou malieb chceme tento pohľad na jeho tvorbu rozšíriť a obohatiť.

Lokalita: Gemersko-malohontské múzeum
Adresa: Námestie M. Tompu 5
Obec: Rimavská Sobota
Okres: Rimavská Sobota
Kraj: Banskobystrický kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Gemersko-malohontské múzeum-kultúrne zariadenie Banskobystrického samosprávneho kraja a Pamätný dom Júliusa Szabóa - Szabó Gyula Emlékház v Lučenci
Kontakty:
www.gmmuzeum.sk
https://www.facebook.com/Gemersko-malohontsk%C3%A9-m%C3%BAzeum-283276671717772/
Mgr. Martina Oštrom Mareková
marekova@gmmuzeum.sk
047 56 32 741