Čo je to múzeum?

Dátum:
02.09.2020 09:00
Typ aktivity: Vyučovacia hodina
Stručná charakteristika: Vyučovacia hodina pre žiakov 5. ročníka základných škôl.
Popis:

Vyučovacia hodina je zameraná na spoznávanie pamäťovej inštitúcie - Gemersko-malohontského múzea ako piateho najstaršieho múzea na Slovensku. Aktivita umožňuje pochopiť význam a poslanie takejto inštitúcie, okolnosti jej vzniku a prácu ľudí, ktorí v nej pracujú. Zároveň sa žiaci zoznámia s pojmami, ktoré s touto témou súvisia. Na vyučovaciu hodinu je možné sa prihlásiť počas celého septembra 2020, od utorka do piatka v čase od 9:00 do 13:00. Vstupné pre žiaka je 1€.

Lokalita: Gemersko-malohontské múzeum
Adresa: Námestie M. Tompu 5
Obec: Rimavská Sobota
Okres: Rimavská Sobota
Kraj: Banskobystrický kraj
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Gemersko-malohontské múzeum-kultúrne zariadenie Banskobystrického samosprávneho kraja
Kontakty:
www.gmmuzeum.sk
https://www.facebook.com/Gemersko-malohontsk%C3%A9-m%C3%BAzeum-283276671717772/
PhDr. Elena Lindisová
lindisova@gmmuzeum.sk
047 56 32 741