Malý kronikár

Dátum:
02.09.2020 09:00
Typ aktivity: Vyučovacia hodina
Stručná charakteristika: Vyučovacia hodina zameraná na regionálnu históriu a funkciu kronikára, určená žiakom 4., 6. a 7. ročníka základných škôl, ale aj pre stredné školy.
Popis:

Príďte sa zahrať na kronikára, ktorý sa rozhodol, že zapíše o svojom regióne tie najzaujímavejšie údaje, aby tí ktorí prídu po nás, mali z čoho čerpať. Zároveň sa zabavíte a okrem toho, že sa dozviete mnohé informácie z našej minulosti, zopakujete si aj všeobecné informácie z dejín, o ktorých sa učíte v škole. V úlohe kronikára objavíte aj to, aký význam mal v minulosti takýto človek a kto môže byť kronikárom dnes. Vytvoríme spolu historický prameň a spoločne spojíme minulosť so súčasnosťou. Na vyučovaciu hodinu je možné sa prihlásiť počas celého septembra 2020, od utorka do piatka v čase od 9:00 do 13:00. Vstupné pre žiaka je 1€.

Lokalita: Gemersko-malohontské múzeum
Adresa: Námestie M. Tompu 5
Obec: Rimavská Sobota
Okres: Rimavská Sobota
Kraj: Banskobystrický kraj
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Gemersko-malohontské múzeum-kultúrne zariadenie Banskobystrického samosprávneho kraja
Kontakty:
www.gmmuzeum.sk
https://www.facebook.com/Gemersko-malohontsk%C3%A9-m%C3%BAzeum-283276671717772/
PhDr. Elena Lindisová
lindisova@gmmuzeum.sk
047 56 32 741