Virtuálna archeológia

Dátum:
02.09.2020 09:00
Typ aktivity: Vyučovacia hodina
Stručná charakteristika: Vyučovacia hodina zameraná na archeologickú časť stálej expozície určená žiakom 2. stupňa základných škôl, gymnázií a stredných škôl.
Popis:

Spoznajte zbierkový predmet „spoza skla“. Prostredníctvom rozšírenej reality môžete virtuálne manipulovať s predmetom, spoznávať jeho vlastnosti a pochopiť jeho významovú hodnotu pre poznanie života pravekého človeka. S lektorom sa oboznámite s archeologickými nálezmi z Gemera-Malohontu a tak spoznáte život človeka v dobe kamennej, bronzovej a železnej. Súčasťou hodiny sú edukačné úlohy na virtuálnej báze. Na vyučovaciu hodinu je možné sa prihlásiť počas celého septembra 2020, od utorka do piatka v čase od 9:00 do 13:00. Vstupné pre žiaka je 1€.

Lokalita: Gemersko-malohontské múzeum
Adresa: Námestie M. Tompu 5
Obec: Rimavská Sobota
Okres: Rimavská Sobota
Kraj: Banskobystrický kraj
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Gemersko-malohontské múzeum-kultúrne zariadenie Banskobystrického samosprávneho kraja
Kontakty:
www.gmmuzeum.sk
https://www.facebook.com/Gemersko-malohontsk%C3%A9-m%C3%BAzeum-283276671717772/
Mgr. Martina Oštrom Mareková
marekova@gmmuzeum.sk
047 56 32 741