65. music festival Piešťany - Otvárací galavečer

Dátum:
04.09.2020 19:00
Typ aktivity: medzinárodný hudobný festival
Stručná charakteristika: 65. ročník medzinárodného hudobného festivalu "music festival Piešťany"
Popis:

19.00 Slávnostné fanfáry Corni di Bratislava, 19.30 Óda na radosť SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA SLOVENSKÝ FILHARMONICKÝ ZBOR Rastislav Štúr, dirigent Jozef Chabroň, zbormajster Eva Hornyáková, soprán Michaela Šebestová, mezzosoprán Jozef Gráf, tenor Tomáš Šelc, bas Ludwig van BEETHOVEN – Symfónia č. 9 d mol, Op. 125 Koncert je venovaný 250. výročiu narodenia Ludwiga van Beethovena a slávnostnému otvoreniu jubilejnej 40. umeleckej sezóny v Dome umenia Piešťany.

Lokalita: Dom umenia Piešťany
Adresa: Nábrežie Ivana Kraska 1
Obec: Piešťany
Okres: Piešťany
Kraj: Trnavský kraj
Vstupné: 18,- €
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Umelecký súbor Lúčnica – Dom umenia Piešťany, Mesto Piešťany a Oblastná organizácia cestovného ruchu Rezort Piešťany
Kontakty:
www.domumenia-piestany.sk
https://www.facebook.com/domumenia/
Tatiana Pavlíčková
dom-umenia@slovanet.sk
033/ 24 58 100