65. music festival Piešťany - Umelecký súbor Lúčnica - Slovenský triptych

Dátum:
28.09.2020 19:00
Typ aktivity: medzinárodný hudobný festival
Stručná charakteristika: 65. music festival Piešťany (65.mfP) Umelecký súbor Lúčnica Slovenský triptych Pastieri, roľníci, remeselníci
Popis:

65. music festival Piešťany (65.mfP) Umelecký súbor Lúčnica Slovenský triptych Pastieri, roľníci, remeselníci Ján Blaho, choreografia Peter Parničan, Peter Jantoščiak, hudobné spracovanie Mikuláš Sivý, umelecký vedúci tanca Martin Sleziak, primáš orchestra Program tanečného súboru, orchestra a speváckej skupiny Umeleckého súboru Lúčnica je inšpirovaný tradičnou kultúrou slovenských pastierov, roľníkov a remeselníkov.

Lokalita: Dom umenia Piešťany
Adresa: Nábrežie Ivana Kraska 1
Obec: Piešťany
Okres: Piešťany
Kraj: Trnavský kraj
Vstupné: 18,- €
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Umelecký súbor Lúčnica – Dom umenia Piešťany, Mesto Piešťany a Oblastná organizácia cestovného ruchu Rezort Piešťany
Kontakty:
www.domumenia-piestany.sk
https://www.facebook.com/domumenia/
Tatiana Pavlíčková
dom-umenia@slovanet.sk
033/ 24 58 100