Večný pocit nedele

Dátum:
23.09.2021 17:00 - 18:30
Stručná charakteristika: Pokračovanie cyklu stretnutí Trnavská poetika.
Popis:

Večný pocit nedele. Knižnica Juraja Fándlyho - čitáreň o 17.00 h

Pokračovanie cyklu stretnutí Trnavská poetika. Hosťka Miroslava ÁBelová. Hudba a spev: Family Friend. Moderátori Pavol Tomašovič a Štefan Kuzma.

Lokalita: Knižnica Juraja Fándlyho
Adresa: Rázusova 261
Obec: Trnava
Okres: Trnava
Kraj: Trnavský kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave - čitáreň
Kontakty:
www.kniznicatrnava.sk
kniznica@kniznicatrnava.sk
+421335513896