Orbis Pictus / Rozhovory o umení: Príbeh o budovaní zbierky s Kamilom Benetinom

Dátum:
27.09.2023 17:00 - 19:00
Typ aktivity: Prednáška, seminár, konferencia
Stručná charakteristika: Besedy, prednášky, prezentácie a komentované prehliadky k aktuálnym výstavám.
Popis:

Komentovaná prehliadka o budovaní súkromnej zbierky so zameraním na slovenskú modernu so zberateľom Kamilom Benetinom. K výstave Kľukatými cestami / Slovenská moderna zo súkromnej zbierky. Vstup: voľný.

Lokalita: Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
Adresa: Zimná 46
Obec: Spišská Nová Ves
Okres: Spišská Nová Ves
Kraj: Košický kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
Kontakty:
www.gus.sk
https://www.facebook.com/galeriaumelcovspisa
Mgr. Anna Timková
programy@gus.sk
0948 882 719