Otvárací ceremoniál Dní európskeho kultúrneho dedičstva

Dátum:
08.09.2020 17:00
Typ aktivity: otvárací ceremoniál
Stručná charakteristika: otvárací ceremoniál DEKD na Slovensku
Popis:

Dni európskeho kultúrneho dedičstva – Slávnostný ceremoniál za prítomnosti oficiálnych hostí, renomovaných umelcov (Spevácky zbor Lúčnica a Orchester Zlaté husle v spolupráci s účinkujúcimi obyvateľmi mesta Piešťany).

Lokalita: Dom umenia
Adresa: Nábrežie Ivana Kraska 1
Obec: Piešťany
Okres: Piešťany
Kraj: Trnavský kraj
Vstupné: na pozvánky
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Mesto Piešťany
Kontakty:
www.domumenia-piestany.sk
https://www.facebook.com/domumenia/
Tatiana Pavlíčková
dom-umenia@slovanet.sk
033/ 24 58 100