Bezplatná registrácia do knižnice UĽUV

Dátum:
04.09.2023 10:00 - 18:00
28.09.2023 10:00 - 15:30
Stručná charakteristika: Knižnica ÚĽUV je knižnica so špecializovaným knižničným fondom, ktorá sprístupňuje publikácie z oblasti tradičnej ľudovej kultúry.
Popis:

Knižnica ÚĽUV je knižnicou so špecializovaným knižničným fondom, ktorá sprístupňuje publikácie z oblasti tradičnej ľudovej umeleckej výroby, remesiel, ľudového umenia, etnografie, architektúry, dizajnu a iných príbuzných odvetví. Obsahuje veľké množstvo inšpiratívnej a v rámci Slovenska jedinečnej literatúry – historické pramene, súbory časopisov, zbierky ornamentov či praktické príručky remeselných techník.

Lokalita: ÚĽUV Bratislava- Staré mesto
Adresa: Obchodná 64
Obec: Bratislava
Okres: Bratislava I
Kraj: Bratislavský kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Ústredie ľudovej umeleckej výroby
Kontakty:
https://uluv.sk/kniznica/
https://www.facebook.com/ULUVSK
Monika Mikušiaková
monika.mikusiakova@uluv.sk
0908 795 059