Ornament na Kysuciach

Dátum:
30.09.2020 08:00 - 16:00
01.09.2022 08:00 - 16:00
Typ aktivity: Výstava, expozícia, vernisáž
Stručná charakteristika: Výstava Ornament prezentuje pestrosť ornamentálnej výzdoby na Kysuciach s využitím zbierkového a dokumentačného fondu Kysuckého múzea.
Popis:

Vizuálna krása ornamentu zasahovala prakticky do všetkých častí každodenného života, preto nosnú časť výstavy tvoria predmety s geometrickou ornamentikou, rastlinnou ornamentikou, zoomorfnou ornamentikou, antropomorfnou ornamentikou a napokon s písmenami, nápismi a vročeniami. Výstavu dopĺňajú informačné banery so sprievodným textom a fotografiami. Pre návštevníkov si autori výstavy PhDr. Marián Liščák, PhD. a Mgr. Martina Krkošková pripravili aj interaktívne tabule, na ktorých si budú môcť nakresliť alebo vytvoriť z magnetov ľubovoľný ornament.

Lokalita: Kysucké múzeum
Adresa: Moyzesova 50
Obec: Čadca
Okres: Čadca
Kraj: Žilinský kraj
Vstupné: Dospelá osoba 3 €, Deti, študenti, dôchodcovia 1,50€ deti do 6 rokov zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Kysucké múzeum
Kontakty:
https://www.kysuckemuzeum.sk/sk/
https://www.facebook.com/kysuckemuzeum
Miroslava Jančulová
janculova@kysuckemuzeum.sk
0915521330