Komentovaná prehliadka parku sôch SCUPA - Sculpture park Botanická záhrada UPJŠ

Dátum:
10.09.2022 14:30 - 15:30
Typ aktivity: Prehliadka, sprevádzanie
Stručná charakteristika: Komentovaná prehliadka s Mgr. art. Nikolasom Bernáthom, kurátorom výstavy SCUPA, pri ktorej sa dozviete viac o vzniku a idey parku sôch ako koncipovanej expozície v čiastočne voľnej, ale zároveň kultivovanej krajine.
Popis:

Komentovaná prehliadka s Mgr. art. Nikolasom Bernáthom, kurátorom výstavy SCUPA. Výstava umeleckých diel SCUPA - Sculpture park Botanická záhrada je pilotnou výstavou sôch a objektov vo vonkajších priestoroch areálu Botanickej záhrady UPJŠ. Prináša diela 6 košických autorov a 1 autorky. Výstava vznikla v rámci spolupráce VUNU Gallery a BZ UPJŠ v Košiciach.

Lokalita: Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach
Adresa: Mánesova 23
Obec: Košice
Okres: Košice I
Kraj: Košický kraj
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach, VUNU Gallery
Kontakty:
https://www.upjs.sk/pracoviska/botanicka-zahrada/aktuality/vystava-sochy-objekty-leto-2022/
https://www.facebook.com/vunuvunuvunu/
https://www.facebook.com/botanickazahradaupjs
RNDr. Andrea Fridmanová, PhD.
andrea.fridmanova@upjs.sk
+421917137463