Tajomstvá našich depozitárov

Dátum:
18.09.2022 14:00 - 21:00
Typ aktivity: Výstava, expozícia, vernisáž
Stručná charakteristika: Jednodňová aktivita, zameraná na zbierkové predmety, ktoré nie sú bežne prístupné verejnosti
Popis:

V rámci Európskych dní kultúrneho dedičstva pripravuje Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, jednodňovú výstavu s názvom Tajomstvá našich depozitárov, ktorej cieľom je prezentácia bežne nesprístupnených zbierkových predmetov. Múzeum disponuje piatimi zbierkovými fondami, a to fondom archeológie, histórie, umenia, národopisu a poľnohospodárstva.

Lokalita: Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
Adresa: M. R. Štefánika 257/65
Obec: Trebišov
Okres: Trebišov
Kraj: Košický kraj
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
Kontakty:
http://www.muzeumtv.sk/
https://www.facebook.com/muzeumtvkastielandrassyovcov
Bc. Zuzana Pavlová
zuzana.bodnarova@muzeumtv.sk
0910873023