Astronárium

Dátum:
04.09.2020 16:00
Typ aktivity: Deň otvorených dverí
Stručná charakteristika: Najnovšie poznatky z výskumu vesmíru a kozmonautiky spojené s praktickým pozorovaním objektov letnej a jesennej hviezdnej oblohy.
Popis:

Návštevníci podujatia budú mať príležitosť teoreticky a prakticky sa oboznámiť s najnovšími poznatkami z výskumu vesmíru a prínosu kozmonautiky pre náš každodenný život. Neformálne interaktívne a zážitkové vzdelávanie vo hvezdárni a v prenosnom digitálnom planetáriu, najnovšie poznatky z výskumu vesmíru a kozmonautiky spojené s praktickým pozorovaním objektov letnej a jesennej hviezdnej oblohy.

Lokalita: Hvezdáreň v Partizánskom
Adresa: Hvezdáreň v Partizánskom, Malé Bielice 177
Obec: Partizánske
Okres: Partizánske
Kraj: Trenčiansky kraj
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Hvezdáreň v Partizánskom
Kontakty:
www.hvezdaren.sk
Vladimír Mešter
mester@hvezdaren.sk
038/7497108