Bez hraníc

Dátum:
16.09.2021 09:00 - 18:00
Typ aktivity: školský jarmok
Stručná charakteristika: Školský jarmok realizovaný so zámerom prezentácie školy na verejnosti. Výroba, predaj a prezentácia výrobkov študijných odborov. Propagácia bude zameraná na získavanie žiakov.
Popis:

Podujatie organizujeme ako 0. ročník pri príležitosti 70. výročia vzniku školy. Je spojené s predajom výrobkov, ale aj priamou ukážkou ich výroby. Sprievodné aktivity: vítanie hostí chlebom a soľou v krojoch s regionálnou tematikou, vystúpenie hostí: Batida (bubnová show), súťažné aktivity pre najmenších, fotenie s maskotom, kultúrne vstupy (hudobné, tanečné vystúpenia žiakov).

Lokalita: Odborné učilište internátne Poprad - areál
Adresa: Šrobárova 3289/20
Obec: Poprad
Okres: Poprad
Kraj: Prešovský kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú sprístupnené verejnosti špeciálne pre túto aktivitu
Organizátor: Odborné učilište internátne, Mgr. I. Vokuličová, riaditeľka
Kontakty:
http://ouipoprad.sk/
http://www.facebook.com/pages/category/Education/Odborn%C3%A9-u%C4%8Dili%Alteintern%C3%Altne-Poprad-100938558297547/
Lenka Kocsisová
kocsisova.ouipp@gmail.com
0903903879